Arbejdet med målgruppen

Alle er et geni
”Alle er et geni. Men hvis du bedømmer en fisk ved dens evne til at forcere et træ, vil den leve hele sit liv, i troen, at den er dum.”

- Albert Einstein

Vi anvender en lang række psykologiske og pædagogiske metoder. Derfor indeholder vores arbejde med børn, unge, voksne og familier med ADHD følgende hovedpunkter:

  • Psykoedukation (se forklaring nedenfor)
  • Coaching
  • Forældretræning - Hjælpemidler, Adfærdsmodifikation, Kommunikation og Motivationsarbejde
  • Social færdighedstræning for barnet/den unge/voksne
  • Kurser tilrettelagt specielt til familien/mennesket der er i fokus. Mulighed for at mødes med andre der har ADHD tæt inde på livet
  • Tekniske hjælpemidler – f.eks. elektronisk kalender, computer, tænd- og sluk-ur
  • Rådgivning og støtte i skole og på arbejdssteder

Det vil være forskelligt hvilke dele af behandlingen, der er relevant for den enkelte.

Den enkelte involveres aktivt og opfordres til at tage ansvar, for der igennem målrettet at arbejde på at øge selvindsigten. Vi bruger coachende dialog og refleksion med udgangspunkt i den anerkendende samtale, som en del af undervisningen og den sociale udviklingsproces. Vi er derfor opmærksomme på at den enkelte kan have mangeartede problemstillinger og udfordringer.

Vores udgangspunkt i behandling af såvel familier, børn og voksne er psykoedukation. Det vil sige information om ADHD generelt, og om hvordan lige præcis den enkelte persons ADHD kommer til udtryk både for dem selv og deres omverden. Det er vores erfaring, at det er egenforståelsen af ADHD, der giver mulighed for selv at kunne tilpasse miljøet, samt at øge forståelse fra omgivelserne, således at den enkelte i højere grad er i stand til at klare sig hensigtsmæssigt og selvstændigt i hverdagen.

I vores arbejde med den enkelte formidler vi samfundets krav, men vi dømmer ikke. Vi tilfører ny viden for at støtte op om de kompetencer, den enkelte i forvejen har. Centralt i vores forløb står at styrke den enkeltes evne til at gøre en forskel i sit eget liv, ved at skabe et overblik over dennes livssituation gennem koordinering, formidling og en meningsfuld helhedsorienteret indsats. Vi arbejder derfor med at afdække og beskrive udviklingsmuligheder samt de udfordringer, der er relevante for at afklare hvordan vi opspore specifikke ADHD-problematikker, for der igennem at arbejde med den personlige udvikling, holdninger samt at flytte grænser/barrierer.

ADHD-isbjerget - Flere problemer end vi forventede

adhd isbjerget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassisk defineret ADHD er blot toppen af isbjerget. 

Vi må også være opmærksomme på andre 

eksekutive funktionsproblemer, sanse forekommende 

lidelser og familiestress.