Kognitiv adfærdsterapi

I den kognitive adfærdsterapi, vi tilbyder børnefamilier og voksne, vil vores fokus ofte være på:

Omverdensstrukturerende metoder

Børn og voksne med ADHD har ofte vanskeligt ved at organisere, planlægge og overskue aktiviteter og hverdagen og har svært ved at opbygge rutiner. I terapiforløbet bliver barnet eller den voksne – og eventuelt familien – hjulpet med at indrette hverdagen, så den bliver mere struktureret og overskuelig.

Ændring af negativ tænkning

Sådan at man i stedet for at tænke ”Det mislykkes altid for mig”, kan tænke ”Jeg har faktisk nået noget af det, jeg ønskede”.

Belønningssystemer

Personer med ADHD ser ofte kun det, der mislykkes. For at ændre fokus til også at se det positive anvendes forskellige former for belønning. For eksempel en kop kaffe, - når stuen er støvsuget. En kop kakao med mor, - når de tre første regnestykker er regnet. En tur til det fortrukne udflugtsmål, - når alle månedens opgaver er udført. Det handler ikke om, at man skal have pengebeløb for at gøre noget, men om at gøre det tydeligt for sig selv eller barnet, at man faktisk er nået et stykke.

Social færdighedstræning

Hvor igennem vores mål er: At lære barnet og den voksne relevant adfærd i sociale sammenhænge. Bedre forståelse af årsag - virkning, f.eks. hvilke konsekvenser det har at opføre sig aggressivt over for andre mennesker.

  • Forståelse af andres perspektiv
  • Lære gode problemløsningsstrategier
  • Lære at styre og udtrykke sin vrede på en hensigtsmæssig måde

 

I et kognitivt adfærdsterapeutisk forløb tager vi højde for, at der er tale om en lidelse, der vil vare ved. Det gør det vigtigt at inddrage barnets eller den voksnes sociale arenaer, samt at der gives mulighed for opfølgning.

For børn – Den kognitive børnesamtale

ForvirretdrengVores primære behandling i forhold til mindre børn med ADHD er altid rettet mod barnets omgivelser i form af forældretræning og samtaler, evt. forældregrupper samt information til lærere/pædagoger.

Jo ældre barnet er, jo mere inddrages det i forløbet, og for de unge og voksnes vedkommende skal de altid inddrages. I arbejdet med større børn bruger vi individuel kognitiv adfærdsterapi som supplement til den øvrige indsats i forhold til hjem og skole, som for eksempel kan være specialundervisning og/eller medicin.

Det kan være vejledning i forhold til:

  • Konflikter
  • Organisering af sengetid
  • Vejledning i forhold til hvordan man lærer barnet at pakke taske
  • Selv at tage tøj på om morgenen
  • Finde strategier til at styre sin økonomi/lommepenge
  • Etc.

Kognitiv terapi med børn med ADHD vil være struktureret med korte og fokuserede samtaler omkring de områder, som barnet selv har en motivation for at arbejde med.

Det er vigtigt, at der arbejdes med børnevenligt materiale og visuelt materiale. Forældre skal altid involveres i forløbet således, at de kan støtte barnet i processen.

Til mindre børn (6-9 år) anvendes denne metode kun i begrænset omfang, da det ikke er særlig effektivt i forhold til mindre børn med ADHD.