Litteratur/film

Hvis du er interesseret i at læse mere om diagnoserne ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelse er der en række bøger, som vi varmt kan anbefale dig at læse.

Denne side er inddelt i overskrifterne:

Litteratur - Om børn og unge
Henvender sig direkte til børn
Litteratur - Om børn, unge og voksne
Litteratur - Om voksne
Personlige beretninger
Pædagogisk værktøj
Dokumentarfilm
Spillefilm

Litteratur – Om børn og unge 

Ung med Autisme
Fra barndom til voksenlivet
Af Anne Vibeke Fleischer og Jeanette Ringkøbing Rothenborg. Dansk Psykologisk Forlag, 2014

Aktivitetsbog for børn med ADHD - Hjælp til at opnå selvtillid, sociale færdigheder og selvkontrol
Af Lawrence E. Shapiro. Dansk Psykologisk Forlag, 2012

Bevar roen – En metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD
Af Charlotte Andersen. Dafolo, 2012

Plads til alle – Specialpædagogik i normalundervisning
Af Nis Christensen. Pind og Bjerre, 2012

Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
Af Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje, Henning Beier. Dansk Psykologisk Forlag, 2012

Børneliv i kaos - Om børn og unge med ADHD
Af Dorte Damm og Per Hove Thomsen. Hans Reitzels Forlag, 2012

Legebog for børn med autismespektrum- eller sanseintegrationsforstyrrelser
Af Barbara Sher. Dansk Psykologisk Forlag, 2011

Hyperaktive børn – scener fra hverdagen
Af Marianne Bergström. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Relationer og anerkendelse
Specialpædagogisk værktøjskasse for lærere og pædagoger
Af Flemming Platz. ViaSystime, 2010

Børn med særlige behov – En praksisguide i rummelighed for lærere og pædagoger
Af Helle Overballe Mogensen. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Barnet med ADHD
Af Stanley I. Greenspan. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Fortabt i Skolen
Af Roos W. Greene. Forlaget Pressto, 2009

Set med børns øjne – om menneskeforståelse
Af Anne Vibeke Fleischer. Dansk Psykologisk Forlag, 2009

ADHD – Et liv uden bremser
Af Martin L. Kutscher. Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Børn og adfærd – En praktisk guide
Af Helen Adolfson, Maria Elmfeldt Öhrskog. Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Børn med blandingsdiagnoser
Af Martin L. Kutscher. Dansk Psykologisk Forlag, 2008

At tale sammen om en autismediagnose
En guide for forældre og fagfolk
Af Rachel Pike. Videnscenter for Autisme, 2008

Veje til inklusion af børn og unge inden for autismespektret – støttemateriale til folkeskoler
Af Joy Beaney og Penny Kershaw. Videnscenter for Autisme, 2008

GUA – sammenhæng og virkelighed fortalt af fagfolk og familier
Af Kate Nordborg-Løvstad. Frydenlund, 2008

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik 
Af Lene Metner og Peter Storgård. Dafolo, 2008

The Tipping Points
Af Phil Anderton. Addiss, 2007

Styr dig lige…
Af Anne-Merete Hallas-Møller. Frydenlund, 2006

De utrolige år
En problemløsnings-Guide for forældre til børn mellem 3 og 8 år
Af Carolyn Webster-Stratton. Frydenlund, 2006

Det eksplosive barn
Af Roos W. Greene. Forlaget Pressto, 2005

Urolige og ukoncentrerede småbørn
Af Anegen Trillingsgaard, Ellen Stenderup og Dorte Damm. ADHD-foreningen

Indsigt og Adfærd - i Børnehøjde
Af Anne Vibeke Fleischer, Lise Merrild. Dansk Psykologisk Forlag, 2005

Problematisk adfærd og autisme
Vejledning til forældre, lærere og pædagoger i forebyggelse og håndtering af problematisk adfærd
Af Philip Whitaker. Videnscenter for Autisme, 2004

Aspergers syndrom – Pædagogisk vejledning
Praktiske strategier til brug i klasseværelset
Af Penny Barratt, Heather Clewley, Helen Joy, Mo Potter, George Thomas og Philip Whitaker. Videnscenter for Autisme, 2003

Handlemuligheder efter diagnosen – Autisme hos det lille barn
Af Maria Vedel og Lennart Pedersen. Center for Autisme

Hverdagspædagogik – om visuel støtte til børn med autisme
Af Pernille Dyrbjerg og Maria Vedel. Center for Autisme

Det kan blive bedre…
Håndtering af hyppigt forekommende adfærdsproblemer hos mindre børn med autisme
En vejledning for forældre og omsorgspersoner
Af Paul Dickinson og Liz Hannah. Videnscenter for Autisme, 2004

Hvordan man fremmer indlæringen hos mindre børn indenfor autismespektret
En praktisk vejledning for forældre og personale i almindelige skoler og daginstitutioner
Af Liz Hannah. Videnscenter for Autisme, 2004

SÅDAN giver du dit barn SELVVÆRD – Følelsesmæssig opdragelse af børn mellem 5 og 15
Af Terri Apter. Aschehoug, 2000

Leg og Autisme
Af Jannik Beyer og Lone Gammeltoft. Videnscenter for Autisme, 1998

Børn, der er anderledes
Af Trillingsgaard og Dalby. Dansk Psykologisk Forlag

Henvender sig direkte til børn

Skal jeg fortælle dig om ADHD?
En guide til familie, venner og professionelle
Af Susan Yarney. Dansk Psykologisk Forlag, 2014

Skal jeg fortælle dig om Aspergers syndrom?
En guide til familie, venner og professionelle
Af Jude Welton. Dansk Psykologisk Forlag, 2014

En overlevelsesguide for børn med Autisme-Spektrum-Forstyrrelse
Af Elizabeth Verdick og Elizabeth Reeve. Frydenlund 2014

Vind over vreden
Psykologi for børn 9-13 år
Af Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak. Dansk Psykologisk Forlag, 2011

Gal på alt og alle
Psykologi for børn 4-8 år
Af Anne Vibeke Fleischer og Rikke Mølbak. Dansk Psykologisk Forlag, 2011

Konstant uro – om unge med ADHD
Af Per Straarup Søndergaard. Turbine Forlaget, 2011

Overlevelsesguide for børn med ADHD
Af John F. Taylor. Frydenlund, 2010

Min ven Mads har autisme (Billedbog)
Af Liz Hannah/Steve Lockett. Videncenter for Autisme, 2009

Aspergers Syndrom… Hvad betyder det for mig?
En arbejdsbog, der forklarer, hvad det vil sige at have højtfungerende autisme eller Aspergers syndrom.
Strukturerede undervisningsforslag til hjem og skole.
Af Catherine Faherty. Videnscenter for Autisme, 2007

Jeg vil have en ven med røde sko
Af Kristien Dieltiens / Kris Nauwelaerts. Turbine Forlaget, 2007

Wilbur, en møgunge
Af Renée Toft Simonsen. ADHD-foreningen, 2007

Der er en løve i mig
Af Kristien Dieltiens og Marijke Klompmaker. Turbine Forlaget, 2006

Min bror er anderledes (Billedbog)
Af Louise Gerrod. Videnscenter for Autisme, 2003

Den mystiske sag om hunden i natten
Af Mark Haddon. Rosinante, 2003

Hvad er Aspergers syndrom, og hvordan vil det påvirke mig?
Af Martin Ives. Videnscenter for Autisme, 2003

Det er godt at spørge… Om Aspergers syndrom og højtfungerende autisme
Af Gunilla Gerland. Videnscenter for Autisme, 2002

Min bror Benjamin (Billedbog)
Af Becky Edwards. Sesam, 1999

Er det med vilje, at du er alene?
Af Nancy Werlin. CDR Forlag, 1998

Min bror er en orkan
Af kolet Janssen. Forlaget Modtryk, 1997

Litteratur – Om børn, unge og voksne

Mr. Autism (Demetrious Haracopos)
”Det handler om at lytte”
Spektrum, 2013

Samarbejdsbaseret problemløsning
Af Jenny Bohr, ViaSystime, 2011

ADHD - Livslange perspektiver og særlige behov
Redigeret af Hans-Christoph Steinhausen. Dansk Psykologisk Forlag, 2011

Alle hunde har ADHD
Af Kathy Hoopmann. ADHD-foreningen, 2011

Alle katte har Aspergers syndrom
Af Kathy Hoopmann. Videnscenter for Autisme, 2010

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning
Af Bo Hejlskov Elvén. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Familieliv med ADHD
Af Anne Worning og Jan Bjerregaard. ADHD-foreningen, 2010

ADHD – opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne
Redigeret af Jes Gerlach. PsykiatriFondens Forlag, 2009

At leve med ADHD - Da Rita flyttede ind
Af Ane-Marie Erenbjerg. Dansk Psykologisk Forlag, 2009

Aspergers syndrom
Af Tony Attwood. Dansk Psykologisk Forlag, 2008

Én fod ude – én fod inde
Aspergers syndrom – En vejledning for forældre og professionelle
Af Tony Attwood. Dansk Psykologisk Forlag, 2000

Blind for andres sind
Simon Baron-Cohen. Nyt Nordisk Forlag, 1998

Det autistiske spektrum
Lorna Wing. Hans Reitzels Forlag, 1997

Livskvalitet og etik – en debatbog
Af Demetrious Haracopos og Marianne T. Luckow. Center for Autisme

Autisme - fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis
Af Theo Peeters. Videnscenter for Autisme, 1997

Litteratur - Om voksne

Et liv i kaos – Om voksne med ADHD
Af Per Hove Thomsen og Dorte Damm. Hans Reitzels Forlag, 2011

Kvinder med ADHD
Af Sari Solden. Pressto, 2010

ADHD – en håndbog for voksne med ADHD
Af Sverre Hoem. Dansk Psykologisk Forlag, 2009

ADHD – fra barndom til voksenalder
Af Glennie Marie Hansen og Marie Mandel Sneum. Frydenlund, 2008

Den skjulte arbejdsstyrke – om mennesker med Aspergers syndrom på arbejdsmarkedet
Af National Autistic Society og Prospects. Videnscenter for Autisme, 2007

Mit ustyrlige liv – Otte beretninger om et voksenliv med ADHD
Af Stig Petersen. Siesta, 2006

Håndbog for støttepersoner
ADHD-foreningen, 2011

Håndbog for sagsbehandlere
Af Lene Buchvardt. ADHD-foreningen, 2009
Håndbogen kan downloades gratis fra ADHD-foreningens hjemmeside under menupunkt ”Fagfolk” og ”ADHD hos voksne”

Manual for voksenundervisning
ADHD-foreningen, 2009
Håndbogen kan downloades gratis fra ADHD-foreningens hjemmeside.

ADHD-Guide (Pjece)
ADHD-foreningens guide til voksne med ADHD
Guiden kan downloades gratis fra ADHD-foreningens hjemmeside under menupunkt ”Voksen” – Pjecer.

Seksualitet og autisme – en landsdækkende undersøgelse
Af Lennart Pedersen og Demetrious Haracopos. Center for Autisme

Autismetilstande: Relationer og seksualitet
Af Gunilla Gerland. Videnscenter for Autisme, 2005

Personlige beretninger

Derfor hopper jeg
Én drengs stemme fra autismens tavse verden
Af Naoki Higashida. Rosinante, 2014

Bag facaden – at være dreng med autisme (om unge)
Af Mads G. Hansen. Forlaget Pressto, 2014

Bedre hverdag for familier med Aspergers syndrom
Af Kristi Sakai. Frydenlund, 2014

Frem i lyset (om voksne)
Af Anne Marie Geisler Andersen. PsykiatriFondens Forlag, 2011

Mor husk mig (om børn og unge)
Af Dorthe Ørsig. Servicestyrelsen, 2011

Mor hjælp mig (om børn og unge)
Af Dorthe Ørsig. Videnscenter for Autisme, 2009

Det er bare DAMP drengen i mig (om børn, unge og voksne)
Af Mogens R. Radmer. Humlebien, 2009

Et liv med DAMP (om voksne)
Af Ulrik Bak Marcher. ADHD-foreningen

Kan I forstå mig? (om børn og unge)
Af Sofie Koborg Børsen. Videnscenter for Autisme, 2005

Mor – er det et menneske eller et dyr? (om børn og unge)
Af Hilde de Clerq. Videnscenter for Autisme, 2005

Den romerske brobygger: En aspie i normalsyndromets verden
Af Åge Sinkbæk. Center for Autisme, 2002

I skyggen af det normale – At leve med Aspergers syndrom
Af Liane Holliday Willey. Dansk Psykologisk Forlag, 2000

Et rigtigt menneske
Af Gunilla Gerland. Gyldendal, 1998

Jeg vil være en anden
Af Kate Jensen. Videnscenter for Autisme, 1997

Livet med Aspergers syndrom
Af Jørn Nielsen. Dansk psykologisk Forlag, 1996

En helt anden verden
Af Kasper Bastholm Elsvor. Videnscenter for Autisme, 1996

Jeg er autist
Temple Gardin. Borgen, 1993

Ud af ensomheden (om børn og unge)
Af Judy Barron og Sean Barron. Vega, 1992

Pædagogisk værktøj

Billedkogebog 
Billedkogebog er en trin-for-trin kogebog i billeder og tekst. Beregnet til mennesker med særligt behov for støtte ved madlavning og den indeholder 31 varierede opskrifter.
Af John S. Pedersen, 2006

Dokumentarfilm

ADHD:

Hvad fanden er ADHD? (DVD, om børn og unge)
Tilrettelægger Malene Gerd Petersen, 2013

Jeg hader ADHD (om børn)
Instrueret af Erland E. Mo, 2013

Hallo! Hvad har du?
7 kortfilm om unge med ADHD, ADHD-foreningen, 2010

Et liv i kaos (DVD, om voksne)
ADHD-foreningen, Produceret af Video og TV, Vejle Amt, 2005

Forelæsning ved Ross W. Greene, Collaborative Problem Solving (Optagelse, om børn)
ADHD-foreningen, 2005

Det eksplosive barn (lydbog, henvender sig til forældre, pædagoger, lærere og andre faggrupper, der arbejder med opmærksomhedsforstyrrelser)
ADHD-foreningen

Lises mange sedler: om visuelle hjælpemidler
ADHD-foreningen, Produceret af Video og TV, Vejle Amt, 2002

Autisme:

En anderledes dreng (om unge)
Instrueret af Ulrik Wivel, 2013

Så himmelsk anderledes (om børn)
Instrueret af Rene Bo Hansen, 2009

Men jeg vil ikke bytte (om børn og unge)
Film og TV Compagniet, 2008

Til møde om Kristoffer (DVD, om børn og unge)
Instrueret af Dorte Brodka, 2007

Hvad glor du på? (DVD, om børn og unge)
Børnerådet, Film og TV Compagniet, 2005

Autisme og skolen – pædagogisk praksis
Produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet og i samarbejde med Center for Autisme og Landsforeningen Autisme, 2005

Børn og autisme – om tidlig indsats & Tidlige tegn på autisme (samlet på en DVD)
Af Center for Autisme, 2000

Film

Spillefilm om autisme kan findes på følgende link: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Films_about_autism

Danske film

Superbror
Instruktør Birger Larsen, 2009

Her i nærheden
Instruktør Kaspar Rostrup, 2000

Bror, min bror (Kortfilm)
Instruktør Henrik Ruben Genz, 1999

ADHD:

The Selfish Giant
Instruktør Clio Barnard, 2013

Se en mere beskrivende omtale om flere af bøgerne og filmene på følgende links:

(Under menupunkt Andet - Links er der direkte links til nedenstående)

www.adhd.dk
www.autismeforening.dk
www.spektrumshop.dk
www.aspergerforeningen.dk
www.autizme.dk