Om Frede Muxoll

Jeg grundlagde DAMPklaveret i 2010, da der samfundsmæssigt i en årrække syntes at have været blinde pletter for dét - at kunne give den individuelle støtte og vejledning som den enkelte har behov for.

Forinden i 2005 fik både min søn og jeg konstateret ADHD, og sønnen fik ydermere diagnosen Aspergers syndrom. Jeg blev tilbudt det ene kursus efter det andet, hvilket jeg var rigtig glad for, og jeg lærte også en masse om ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) på disse kurser. Blandt andet lærte jeg, at en af problematikkerne ved begge diagnoser er sekvenstænkning og forestillingsevne. De fleste af kurserne var fyldt med teori og gode råd, som man så selv der efter skulle gå hjem og finde ud af, hvordan det skulle implementeres. Spørgsmålet for mig blev nu, - hvordan gør jeg det? For det meste forstod jeg, hvad de gerne ville have at jeg skulle gøre, men ikke hvordan, lige præcist, at jeg skulle få det til at fungere. De før nævnte problematikker/manglende evner gjorde ikke processen lettere, – tilbage stod nu at føre den lærte viden praktisk ud i livet. Samtidig gik det op for mig, at det var utrolig svært at få den individuelle og specifikke hjælp, som der var brug for. Jeg valgte på dette grundlag at stoppe i restaurationsbranchen for at uddanne mig til specialpædagog og coach, og jeg er stærkt engageret i at arbejde med personer med ADHD og Asperger profiler. Jeg har en stor forståelse for, hvordan det er at være menneske med en udviklingsforstyrrelse, ligesom jeg har fokus på, at personen med en udviklingsforstyrrelse også lærer at forstår sin omverden. Forståelse går begge veje.

Jeg har flere års erfaring indenfor ADHD og autismeområdet - både som vejleder, foredrags-holder og som pædagogisk konsulent. Jeg er uddannet Specialpædagog, NLP Practitioner og B.A.L. Coach samt ADHD-coach, og har siden 2005 dedikeret mit arbejdsliv til mennesker med udviklingsforstyrrelser. Ud over min faglige baggrund og mit arbejde i specialområdet har jeg også særlig viden, erfaring og kompetence der er evidensbaseret fra mit eget liv. Jeg har på egen krop prøvet hvad det vil sige at være barn og ung med ADHD, og nutidig – voksen, far, og pårørende, i en familie med Aspergers syndrom og ADHD.

Jeg har stor forståelse og respekt for det ekstra pres forældre til børn/unge med udviklingsforstyrrelser må leve med. Og for både den store kærlighed, men også følelsen af magtesløshed, som forældre kan have overfor deres børn. Men hvis familien ikke er i harmoni, så har de enkelte personer med ADHD og/eller ASF det ikke godt. For at hjælpe mennesker med udviklingsforstyrrelser, er man nødt til at sørge for, at personerne omkring dem også har det godt og er klædt på til at kunne hjælpe. Jeg har virkelig taget arbejdet med familier til hjertet. For mig er der ikke noget, der giver mere mening, end det at kunne gøre en forskel og bidrage til, at familiens hverdag kommer til at fungere bedre. Jeg har beskæftiget mig meget med familieproblematikker med udgangspunkt i eksplosive børn og samarbejdsbaseret problemløsning. For mig handler det om at udvikle metoder til ikke bare at håndtere børnene og de unge, men også til at kunne forstå og udvikle dem.

For mig er unge med udviklingsforstyrrelser først og fremmest unge med de samme livsomstændigheder som alle andre unge, dog med nogle særlige betingelser, der gør, at de skal kæmpe hårdt for at nå deres mål. Men de skal nok nå dem - det handler blot om, at de får hjælp til, at finde den rigtige vej.

Kendetegnende for mit arbejde er et fokus på betydningen af udviklingen af børns / unges / voksnes kompetencer således, at de kan opnå større selvstændighed og selvværd. Mennesker med eksempelvis ADHD kan nemt blive tabt i systemet, fordi samfundet stiller krav om overblik, systematik, planlægning og omstillingsparathed, kompetencer som denne gruppe kan have svært ved – også selvom de tilsyneladende klare sig godt på andre områder. Jeg er meget optaget af at skabe forståelse for ADHD og ASF samt for at give mennesker med udviklingsforstyrrelser de fornødne redskaber og rådgivning til at klare sig godt og udnytte de potentialer, der også er forbundet med en diagnose.

For mig er al udvikling baseret på et samarbejde - jeg stiller blot mine kompetencer til rådighed i processen. Jeg har mange holdninger til området, men jeg ved, hvad jeg står for, og hvor jeg er på vej hen.