Personlig coaching

Tvivl 

Mennesker gør det godt hvis de kan!

- Hvis de ikke kan, må vi finde ud af hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe.

I samarbejde med voksne med diagnosticerede eller ikke diagnosticerede vanskeligheder tilbyder vi en unik forståelse for og tilgang til det enkelte menneskes problemstillinger. Gennem arbejdet tillæres og trænes bl.a. vigtige færdigheder omkring fleksibilitet, frustration, tolerance, kommunikation og problemløsning. Færdigheder der kan ændre den enkeltes muligheder for deltagelse i arbejds-, studie- og privatliv.

Kun gennem forståelse for og indsigt i den enkeltes særlige forudsætninger og med en anerkendende respekt for det enkelte menneske, kan vi skabe positive forløb.

Relationer og tillid

Når vi begynder samarbejdet med en person handler det om anerkendelse. – Det er simpelthen at turde møde dem dér, hvor de er i deres liv, og turde anerkende dem for det. Relationen er rigtig vigtig i forhold til at få startet et samarbejde op og få skabt motivation for at lave en forandring. Det kommer ikke uden forståelse for og viden om, hvad det vil sige at have diagnosen ADHD, og evnen til at kunne adskille diagnosen fra personen bagved. I starten af et forløb er vores primære opgave at etablere relationer og tillid. Først når tilliden er etableret, kan støtten begynde for alvor. Det har stor betydning, at personen hurtigt oplever nogle små succesoplevelser. Derfor sætter vi ind med massiv støtte i starten.

Med afsæt i menneskets egne mål og drømme med tilværelsen 

Vi tager de unge/voksne alvorligt og lytter til, hvad de siger. Derfor tager vi udgangspunkt i deres ønsker, og det de vil.
Det er derfor vigtigt med støtte til fremtidsperspektivering, strukturering og konsekvensberegning. Det består bl.a. af hjælp til at gennemskue, hvad egne handlinger medfører - samt til at forstå konsekvensen af disse handlinger. Vi forsøger at bringe ting på banen, hvor de kan lære af erfaringer. Det kan handler om at kunne kontrollere følelser og vrede og at få værktøjer til at kommunikere assertivt. Impulsivitet er ofte ret gennemgribende for dem, og det afspejler sig i den måde, de er sammen med andre og kommunikerer med andre. Det handler om at trække vejret og stoppe op og tænke, før man handler.
Vores hjælp og støtte til at forstå årsags- og virkningsforhold skal udvikle selvstændighedsskabelse og indsigt i egne evner, for der igennem at højne egen livskvalitet, samt lysten til at engagere sig ydereligere i sociale fællesskaber, som man møder i sin dagligdag.

Ærlighed er et fundament

Ærlighed er et grundlæggende fundament og redskab i DAMPklaverets arbejde. Vi bruger os selv i samtalerne og mødet med den enkelte person. Vi er ofte de eneste personer, der er tæt på og personen mærker, at det betyder noget for os, hvad han eller hun gør.
Vi forlanger også, at personen er ærlig over for os. Er opvasken gemt i ovnen eller på bagtrappen, når vi kommer på besøg, hiver vi den frem og tager en snak om det.

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

Søren Kirkegaard

Hvilken vej 

Coaching og Mentoring af unge/voksne med ADHD

Vores coaching hjælper den voksne med ADHD til, at præcisere sine mål og finde strategier til at nå disse mål. Vores erfaringer fortæller os, at personer med ADHD kan have brug for en coach til at give fortsat støtte, opmuntring, struktur og hjælp til at fastholde strategier indtil disse er automatiseret. Vores mål er at hjælpe den voksne med ADHD til at tage styringen og få skabt ændringer i sit liv, lære at sætte realistiske mål samt at lære at følge op på opgaverne, indtil de er løst.

Omdrejningspunktet er et tillidsfuldt samarbejde. Det betyder, at vi får etableret den tillid, der skal til for at få en ærlig dialog med den enkelte og derigennem skabe nogle initiativer, der er realistiske som grundlag for en mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Overstående skal ske i samarbejde med og ikke på vegne af personen, da det er vores erfaring er at dette er essentielt for at opnå en egen ansvarsfølelse hos den enkelte.

Udgangspunktet for vores indsats er en afdækning af den enkeltes kompetencer, potentiale og ønsker – men også eventuelle barrierer i forhold til ADHD-problematikken. Fokus er, at den enkeltes egne kompetencer kommer til sin ret og anvendes til noget positivt, samt at eventuelle barrierer afhjælpes eller kompenseres for.

Eksempler på centrale emner vi arbejder med

 • Hvad er ADHD, AS, autisme?
 • Forståelse omkr. kognitive vanskeligheder
 • Fokus og koncentration
 • Tanke og handlemønstre
 • Relationer og netværk
 • Arbejde og studier
 • Indhold i fritiden
 • Vanskeligheder (i forh. til familie, fritid, arbejdsplads eller uddannelsessystem)
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikation og samarbejde
 • Værktøjer til at kommunikere assertivt
 • Stresshåndtering
 • Problemløsning/mestringsstrategier
 • Fremtidsperspektivering, målsætning
 • Konsekvensberegning
 • Hverdagsstrategier
 • Dags- og ugeplanlægning mm.
 • Strukturering af gøremål
 • Styringsredskaber og hjælpemidler
 • Økonomiplanlægning
 • Medicinering og/eller misbrug
 • Kontakt til offentlig myndighed

Træningen giver redskaber der vil styrke livskvaliteten i hverdagen og øger evnen til at magte de krav, der stilles i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det vil sige, du vil lære at kunne være i situationer, hvor der stilles krav til opmærksomhed og udholdenhed. Særligt vil du lære teknikker du direkte kan bruge når du kommer i stressfyldte situationer. Du vil samtidig opleve, at det bliver lettere at reagere med hensigtsmæssig adfærd overfor andre mennesker.

Hjernetræning