Vi tilbyder

Coaching af:
 • Unge og voksne med ADHD og andre kognitive forstyrrelser.
Støtte- , Mentor og Vejledningsforløb til:
 • Unge og voksne med ADHD og andre kognitive forstyrrelser.
Støtte og Supervision, i:
 • Skoler og institutioner, klasser, enkeltintegrerede elever og solistprojekter.
 • Støttekorps, i voksenundervisningen, på arbejdspladser og mange andre steder. 
 • Problemløsende Samarbejde med børn, unge og voksne med adfærdsmæssige udfordringer.
 • Samtaleforløb for børn, unge og voksne samt deres familie og andre omkring dem.
 • Forældre træning.
Rådgivning og Vejledning af:
 • Sagsbehandlere i kommuner indenfor børne-, unge- og voksenområdet, på jobcentre og andre steder hvor der arbejdes med mennesker med særlige behov.
 • Lærere, pædagoger, kontaktpersoner og andre der arbejder med udfordrende børn, unge og voksne.
 • Forældre og pårørende.
Oplæg, Kurser og Temadage, om: 
 • ADHD hos børn, unge og voksne.
 • Redskaber og værktøjer i arbejdet med børn, unge og voksne med ADHD og andre kognitive forstyrrelser.
 • Kommunikation og samarbejde med mennesker med ADHD og andre kognitive forstyrrelser.
 • Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker med ADHD i arbejde?